08.08.2016
Završetak projekta

Završetkom školske nastavne godine 2015./2016., 10. lipnja završena je i provedba projekta „Unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji u školama Varaždinske županije“, koji je odobren i financiran odMinistarstva socijalne politike i mladih, a provodilo ga  Društva Crvenog križa Varaždinske županije te 28 škola sa područja Županije.

Naime, projektom ukupne vrijednosti oko 600.000,00 kuna učenicima iz socijalno ugroženih obitelji, odnosno obiteljima sa školskom djecom koja ne mogu financirati školsku prehranu svoje djece, uspjele su se osigurati osnovne životne potrebe tj. redoviti školski obroci, čime se doprinijelo smanjenju socijalne isključenosti i osigurani jednaki uvjeti za sve učenike. Kroz projekt, kreirana je i Baza korisnika školske prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji koja se ažurirala na mjesečnoj razini te se pomoću nje vršila raspodjela sredstava za školsku prehranu prema školama.

Osim osiguravanja jednakog pristupa školskoj prehrani za sve učenike te time i zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, projektom je povećana i svijest javnosti o potrebama te djece, odnosno socijalna osjetljivost za njihove potrebe. U provedbi projekta, ukupno su sudjelovale 33 osobe (28 ravnatelja škola kao partneri na projektu, voditeljica projekta ravnateljica Društva Crvenog križa Varaždinske županije, 4 ravnatelja CZSS kao suradnici).

Iz foto galerije
10.jpg 9.jpg
14.jpg sdpp1.jpg
5.jpg sdpp3.jpg
23-1.jpg 8.jpg
23-2.jpg sdpp2.jpg
Kontakt info
​Adresa:
    Pavlinska 8, Varaždin
Tel:
    +385 (42) 320-411,
    +385 (42) 302-411
Fax:
    042/302-410
E-mail:
    ured-dckvzd@gmail.com
Brzi linkovi