07.04.2011
Uloga Crvenog križa u pripremi i djelovanju u katastrofama

Varaždinska županija i Društvo Crvenog križa Varaždinske županije u četvrtak 7.travnja organizirali su predavanje i prezentaciju „Uloga Crvenog križa u pripremi i djelovanju u katastrofama“ za predstavnike općina, gradova, škola i institucija koje u svojoj nadležnosti provode pripremu i djelovanje u katastrofama na svim razinama organiziranosti.

Predavao je Marinko Metličić iz Odjela za pripremu i odgovor na katastrofe Hrvatskog Crvenog križa. -Predviđanja kažu da će katastrofa i incidenata biti sve više i za njih se moramo pripremiti.Crveni križ radi na umanjenju rizika i ublažavanju posljedica, od tečajeva prve pomoći u vrlo širokom obimu do priprema posebnih ekipa za djelovanje u katastrofama odnosno gradskih i županijskih interventnih timova. Najbolji u timovima specijaliziraju se za specifične aktivnosti i odlaze u misije diljem svijeta pa su članovi Hrvatskog Crvenog križa prošle godine pomagali na Haitiju, u Pakistanu, Tanzaniji i Kirgistanu- rekao je Metličić te naglasio da postoji veliki interes mladih za volontiranjem, posebice nakon velikih katastrofa.

Cilj predavanja bio je informiranje o ulozi Crvenog križa u području pripreme i djelovanja u katastrofama na svim razinama odgovornosti, s naglaskom na projekt Hrvatskog Crvenog križa „Županijski interventni tim“ odnosno „Gradski interventni tim“, koji ima za svrhu jačanje kapaciteta lokalne i područne samouprave u odgovoru na katastrofe.

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira na uzrok, porijeklo ili način djelovanja ne biraju niti mjesto niti vrijeme kada će nastupiti. Prirodne katastrofe (potresi, poplave), javno-zdravstveni problemi (pandemije)socijalne nesigurnosti (glad, nedostatak vode) te sukobi, iz dana u dan su sve brojniji i izazivaju sve veće gubitke i štete.

Hrvatski Crveni križ kao jedan od sudionika u pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju u RH ( Zakon o Hrvatskom Crvenom križu i Zakon o zaštiti i spašavanju) ima značajnu ulogu i ulaže velike napore i sredstva kako bi što brže i učinkovitije odgovorio na problem i ublažio stradanja i posljedice katastrofa i nesreća koje se mogu dogoditi.

Predavanju su nazočili zamjenici župana mr.sc.Blanka Glavica-Ječmenica i Milan Pavleković, pročelnica UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Ruža Jelovac te brojni članovi Crvenog križa.

Fotografije uz članak:
Iz foto galerije
7.jpg sdpp1.jpg
9.jpg 11.jpg
14.jpg 4.jpg
sdpp2.jpg 23-2.jpg
sdpp3.jpg web4.JPG
Kontakt info
​Adresa:
    Pavlinska 8, Varaždin
Tel:
    +385 (42) 320-411,
    +385 (42) 302-411
Fax:
    042/302-410
E-mail:
    ured-dckvzd@gmail.com
Brzi linkovi